MYBOX
Petruzalek
Infaprim
DEOL Partners
Fujitsu Siemens
Peugeot
Агросоюз
Аптека Гормональних Препаратів
Schering AG
Herbs Trading Intl
Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
Unique Pharmaceutical Laboratories
Ranbaxi
OPENMIND (Эпікур)
Мережа гіпермаркетів «Лєнта»
Мастер Сервіс
MacPaw
WeSoftYou
Астарта
Sandoz
БаДМ
Типографія Wolf
Deloitte
Оптима-фарм
Astelas
Ювелірна компанія «Камея»
Телеканал ТЕТ
Компанія Prolego
Behringer Ingelheim
Shell
METRO Cash&Carry
Nestlé
Ferrerro
Mondelēz
Japan Tobacco International
Imperial Tobacco
Avon Cosmetics
Amway
Azercell
Астеліт (Lifecell)
Бель Шостка Украина
Житомирський маслозавод («Рудь»)
МХП
Medochemie
Fast Food Systems
GOODVALLEY
Forward Bank
Global Bilgi
Simply Contact
Utel
e-call
Contactis
Raiffeisenbank
TNT
Kuhne & Nagel
Банк «Арарат», Вірменія
PSP Pharma, Грузія
ДТЕК
Метінвест
Альфа-Банк
Teva
Я допомогаю
коли потрібен надійний та уважний провідник на шляху організаційних або особистих змін;

підтягнути управлінські навички в командах, пересичених тренінгами;

налагодити кросфункціональну комунікацію в компанії;

згуртувати управлінську команду для ефективного досягнення спільних цілей;

продіагностувати компанію/ підрозділ і виробити рекомендації, відповідні амбіціям та етапу життєвого циклу;
Групові тренінги, які я проводжу, охоплюють широкий спектр тем. Від особистої ефективності до стратегічного та операційного управління. Окреме місце займають тренінги для колег – тренерів, лідерів змін, фасилітаторів групових процесів вироблення рішень.
Наприклад, на Тренінгу Інтеграторів я вчу знаходити й розв’язувати проблеми, що зустрічаються на різних етапах життєвого циклу організації. А на тренінгу з використання методології LEGO SERIOUS PLAY навчаю колег підходу, який дозволяє досліджувати й розв’язувати проблеми бізнесу захопливим чином, а також швидко приймати оптимальні бізнес-рішення в період невизначеності.
Я роблю так, щоб люди з різних відділів знаходили спільну мову й запускали проєкти вчасно. Знаю, як зробити, щоб керівник чув свою команду й знаходив оптимальні рішення бізнес-завдань. Вмію поставити правильні питання і допомогти розробити план дій, який буде виконаний.
Тренінги роблю цікавими, а роботу в команді — динамічною.
Я вірю в силу розуму й уяви,
В потенціал порожніх сторінок,
В амбітність візій, зваженість у планах,
В можливість винести із досвіду урок.
проаналізувати макро- й мікросередовище та визначити стратегію на 1–3 роки;

сформувати план дій для розв’язання операційної проблеми або втілення стратегічної ініціативи;

спроєктувати комплексну програму корпоративного навчання, що залучить зовнішніх і внутрішніх експертів;

порадитися про те, як себе повести в складних ситуаціях (помилки, конфлікти, сумніви);

провести захід англійською для міжнародної команди.
укр
познайомитися зі мною
пошта
дізнатися більше про роботу
Працюю як з міжнародними, так і локальними компаніями різного масштабу. Навчаю, треную, надихаю. Допомагаю домовлятися і приймати важливі рішення в управлінських і кросфункціональних командах. Географія професійної діяльності: Україна, Азербайджан, Естонія, Молдова, Казахстан, Росія, Вірменія, Грузія, Польща, Білорусь, Таїланд, Бельгія.
Працюю в різних професійних амплуа, допомагаю клієнтам проявляти сміливість, творчість й усвідомленість в рішеннях і діях.
Всі мої проєкти — професійні та життєві — про пошук балансу. Свободи й відповідальності, довіри та контролю, складності і ясності, особистого та суспільного, швидкості та глибини, розвитку та стабільності, провокації і підтримки.
Працюю з власниками й CEO, директорами та менеджерами, захопленими фахівцями та талановитими стажистами.
укр
дізнатися більше про роботу
познайомитися зі мною
Я помогаю
когда нужен надежный и внимательный проводник на пути организационных или личных изменений;

подтянуть управленческие навыки в командах, пресыщенных тренингами;

наладить кроссфункциональную коммуникацию в компании;

сплотить управленческую команду для эффективного достижения общих целей;

продиагностировать компанию, подразделение и выработать рекомендации, соответствующие амбициям и этапу
жизненного цикла;
Групповые тренинги, которые я веду, охватывают широкий спектр тем. От личной эффективности до стратегического и операционного управления.Отдельное место занимают тренинги для коллег — тренеров, лидеров изменений, фасилитаторов групповых процессов выработки решений. Например, на Тренинге Интеграторов я учу находить и решать проблемы, встречающиеся на разных этапах жизненного цикла организации. А на тренинге по использованию методологии LEGO SERIOUS PLAY обучаю коллег подходу, который позволяет исследовать и решать проблемы бизнеса увлекательным образом, быстро принимая оптимальные бизнес-решения в период неопределенности.
Я делаю так, чтобы люди из разных отделов находили общий язык и запускали проекты вовремя. Знаю, как сделать, чтобы руководитель слышал свою команду и находил оптимальные решения бизнес-задач. Умею задать правильные вопросы и помочь разработать план действий, который будет выполнен. Тренинги делаю интересными, а работу в команде динамичной.
Я верю в здравый смысл, вдохновенье,
Потенциал еще пустых страниц.
В амбиции, осознанность решений
С признанием — пусть временных — границ.
проанализировать макро и микросреду и определить стратегию на 1–3 года;

сформировать план действий для решения операционной проблемы или воплощения стратегической инициативы;

спроектировать комплексную программу корпоративного обучения, задействующую внешних и внутренних экспертов;

разобраться, как себя повести в сложных ситуациях (ошибки, конфликты, сомнения);

провести мероприятие на английском для международной команды.
укр
ру
познакомиться со мной
почта
узнать больше о работе
Как в международных, так и локальных компаниях разного масштаба. Обучаю, тренирую, вдохновляю. Помогаю договариваться и принимать важные решения в управленческих и кросс-функциональных командах. География профессиональной деятельности — Украина, Азербайджан, Эстония, Молдова, Казахстан, Россия, Армения, Грузия, Польша, Беларусь, Тайланд, Бельгия.
Работаю в разных профессиональных амплуа, помогая клиентам проявлять смелость, творчество и осознанность в решениях и действиях. Все мои проекты — профессиональные и житейские — о поиске баланса. Свободы и ответственности, доверия и контроля, сложности и ясности, личного и общественного, скорости и глубины, развития и стабильности, провокации и поддержки. Работаю с владельцами и CEO, директорами и менеджерами, увлеченными специалистами и талантливыми стажерами.